Nhà máy Visimex Quy Nhơn tổ chức tập huấn An toàn Vệ sinh Lao động

Tuần vừa qua, tập thể nhà máy Visimex Quy Nhơn đã cùng tham gia lớp tập huấn về An toàn Vệ sinh Lao động do Giảng viên: Nguyễn Đình Viễn - Phó Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Miền Trung & Tây Nguyên - Trung tâm kiểm định KTAT máy, thiết bị nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn giảng dạy.

Tại NIC GROUP nói chung & các công ty thành viên nói riêng, chúng tôi tin tưởng rằng một môi trường làm việc hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng an toàn, đảm bảo sức khỏe và sự phát triển liên tục của mỗi Nicer.

Đó là lý do NIC GROUP ưu tiên không chỉ quan tâm đến các hoạt động kinh doanh mà còn liên tục đầu tư vào sự phát triển kiến thức và kỹ năng của nhân viên. Chương trình đào tạo này đã mang đến cho các thành viên tại nhà máy Visimex Quy Nhơn những hiểu biết cần thiết để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, giúp bảo vệ bản thân và đồng nghiệp khỏi các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

For the English version, please visit: https://lnkd.in/gQYWaJ3Y