Visimex Corporation nhận bằng khen do Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng.

Chiều 14/5/2023, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028, Visimex Corporation (Công ty thành viên Tập đoàn NIC GROUP) vinh dự nhận Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương” năm 2022 do Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam trao tặng.

Giải thưởng Visimex Corporation nhận được lần này thể hiện sự phát triển bền vững của công ty cũng như những đóng góp tích cực của tập thể Visimex cho sự phát triển của xã hội, đất nước & thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

NIC Global - Human Resource Solutions cũng tham gia sự kiện này với tư cách nhà triển lãm nhằm giới thiệu những dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp đến với khách hàng tiềm năng tham dự hội nghị.

Nội dung chính của Đại hội xoanh quanh phương hướng và giải pháp để thực hiện Nghị quyết 30/NQ/TW ngày 23/11/2022 về phát triển kinh tế; Đề ra phương hướng và giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII; Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VI; Bầu Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ (2023 - 2028). Ông Thân Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn NIC GROUP đã tiếp tục được tín nhiệm bầu làm được bầu làm Ủy viên Ban Chấm hành Hiệp Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, HANOISME đã ra mắt sách: Văn hóa doanh nghiệp do Hiệp hội biên soạn. NIC GROUP đã tham gia xây dựng nội dung với bài viết: Văn hóa Doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển trong kỷ nguyên công nghệ và hội nhập quốc tế.

Để đọc bài viết bằng tiếng Anh, vui lòng truy cập: https://lnkd.in/g2P7dsRa