Thư Ký Kế Toán (Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

NIC's Client
-
Job Description

- Lập báo cáo chi phí và báo cáo kế toán bằng bảng tính Excel trên hệ thống
- Tiến hành rà soát, kiểm tra, đối soát các thông tin
- Thực hiện ghi chép, báo cáo các công việc hàng ngày được giao
- Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành Kinh Tế, Tài Chính/ Kế Toán hoặc đã hoàn thành ít nhất 1 môn liên quan đến Kinh Tế.
- Trình độ tiếng Anh khá.
- Tiếng Nhật tương đương N3 trở lên (không yêu cầu bằng cấp) hoặc có thể tự học tiếng Nhật ở trình độ N3 trong vòng 6 tháng tới.
- Có khả năng tổng hợp, viết báo cáo,...

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Thư Ký Kế Toán (Tiếng Nhật & Tiếng Anh)

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
800 - 0 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate

- Benefits: - Mức lương lên đến 800 USD
- Lương thưởng tháng 13
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định
- Cơ hội được học hỏi và đào tạo thêm về nghiệp vụ
- Các chế độ khác theo qui định của công ty và nhà nước

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 0338090886


Benefits

- Mức lương lên đến 800 USD
- Lương thưởng tháng 13
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định
- Cơ hội được học hỏi và đào tạo thêm về nghiệp vụ
- Các chế độ khác theo qui định của công ty và nhà nước

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 0338090886