Trưởng Nhóm Quản Lý & Phát Triển Vùng Trồng Nông Sản (Gia Lai)

Visimex JSC
-
Job Description

- Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ thuộc khu vực quản lý theo kế hoạch phát triển của Công ty;
- Đầu mối thu thập, xác nhận dữ liệu thông tin về các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác phát triển các vùng nguyên liệu hữu cơ;
- Triển khai khảo sát thu thập dữ liệu thửa ruộng, vùng trồng. Lập bản đồ tổng thể và chi tiết cho các vùng canh tác hữu cơ được phân công quản lý;
- Đào tạo, hướng dẫn hộ nông dân, cá nhân, tổ chức hợp tác canh tác hữu cơ về yêu cầu của tiêu chuẩn Organic, Fairtrade, Naturland, RA;
- Lập các hồ sơ ICS, hồ sơ quản lý canh tác, hồ sơ nguồn gốc sản phẩm theo quy định về quản lý canh tác cây trồng hữu cơ;
- Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình canh tác hữu cơ của vùng trồng;
- Hoàn thiện các hồ sơ đăng ký chứng nhận các tiêu chuẩn Organic, Fairtrade, Naturland, RA để thực hiện việc đăng ký chứng nhận các tiêu chuẩn;
- Đầu mối trong việc tiếp nhận các thông tin, yêu cầu liên quan đến việc chứng nhận các vùng trồng và thực hiện việc cung cấp các thông tin để trả lời và giải quyết;
- Đầu mối trong việc triển khai các cuộc điều tra của cơ quan đánh giá về các lỗi phát sinh và hoàn thiện các hồ sơ liên quan;
- Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia canh tác hữu cơ và xử lý các vấn đề phát sinh trong canh tác hữu cơ;
- Xây dựng mối quan hệ với các nhân, tổ chức địa phương trong hoạt động quản lý canh tác hữu cơ;
- Đề xuất xây dựng, cải tiến các tài liệu, hồ sơ phục vụ cho việc đào tạo và kiểm soát canh tác hữu cơ;
- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động, kết quả kiểm tra vùng canh tác hữu cơ tại khu vực phụ trách;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động canh tác hữu cơ của Công ty đến quản lý trực tiếp;
- Phối hợp với các cá nhân, bộ phận liên quan tiếp khách hàng, cơ quan liên quan liên quan, thăm, kiểm tra, đánh giá vùng trồng;
- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ có liên quan đến khu vực vùng trồng được phân công quản lý;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các chương trình kết nối, quảng bá thương hiệu cho Công ty;
- Xây dựng bản đồ quy hoạch cho các farm ở Gia Lai;
- Xây dựng, đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc và phát triển cây trồng của các farm ở Gia Lai;
- Phân công, kiểm soát việc triển khai chăm sóc và phát triển cây trồng các farm ở Gia Lai;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả công việc liên quan đến các farm ở Gia Lai;
- Tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm không phù hợp, phản hồi của khách hàng và các bên quan tâm liên quan.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành Nông Lâm/ QTKD/ Môi Trường hoặc chuyên ngành liên quan.
- Yêu cầu NAM (bắt buộc).
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong quản lý canh tác theo các tiêu chuẩn Organic, UTZ, Fairtrade, Naturland, ...
- Nắm bắt tốt kiến thức canh tác các cây trồng công nghiệp như điều, tiêu, cà phê, sầu riêng….
- Hiểu biết về thủ tục, phương pháp kiểm soát nội bộ, đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn Organic, UTZ, Fairtrade.
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn quản lý quốc tế ISO 9001,14001, HACCP, BRC,…
- Kỹ năng giao tiếp, quản lý tốt.
- Tiếng Anh tốt.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Trưởng Nhóm Quản Lý & Phát Triển Vùng Trồng Nông Sản (Gia Lai)

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
15000000 - 18000000 VND/Month

Work Location
Gia Lai

- Job Category: Agriculture

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 0338090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 0338090886