Trưởng phòng Sales XNK

Visimex JSC
-
Job Description

BÁN HÀNG:
- Chào hàng: quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của công ty thông qua email, website B2B, mạng xã hội, các tài nguyên điện tử khác (Skype/chat tool);
- Chốt đơn hàng: đàm phán, thương thảo giá, số lượng, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng bên;
- Soạn thảo hợp đồng & đảm bảo hợp đồng đủ điều kiện thực thi;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan: Kế toán, nhà máy, phòng logistics để triển khai đơn hàng;
- Lập báo cáo định kỳ/theo yêu cầu, phân tích số liệu bán hàng.
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
- Tiếp đón, đưa khách hàng đi làm việc tại nhà máy nếu có theo địa bàn làm việc;
- Đề xuất các giá trị gia tăng (quà tặng, discount, ưu đãi thanh toán…) cho khách hàng căn cứ vào tiềm năng, tầm quan trọng của khách;
- Cập nhật giá cả, dự báo mùa vụ, nhu cầu thị trường 1 cách thường xuyên, kịp thời;
- Tiếp nhận, báo cáo, đề xuất hành động khắc phục/biện pháp xử lí khi có khiếu nại phàn nàn của khách hàng;
QUẢN TRỊ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG:
- Nhập dữ liệu khách hàng, đơn hàng phát sinh do: tự khai thác, được phân bổ vào phần mềm chuyên dụng của công ty - OMS
- Bảo mật, sử dụng nguồn dữ liệu đã lưu trữ phục vụ cho các chương trình marketing, cập nhật giá.
QUẢN LÝ CÔNG NỢ:
- Thu tiền đặt cọc hoặc giục khách mở thư tín dụng tùy vào hình thức thanh toán;
- Đòi tiền sau khi giao hàng;
- Cập nhật/báo cáo tình trạng thanh toán của khách cho Phòng Kế Toán theo lịch qui định.
QUẢN LÝ:
- Chỉ đạo, điều động, giám sát, hỗ trợ nhân viên sales thực hiện các tác nghiệp;
- Đề xuất nguồn nhân lực, đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ;
- Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu công việc cho nhân viên;
- Đề xuất, tham mưu cho Ban TGĐ các ý kiến, giải pháp trong hoạt động kinh doanh XNK, trong giải quyết các phát sinh với khách hàng;
- Tổng hợp số liệu và lập các báo cáo định kỳ theo yêu cầu;

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: Not required

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Trưởng phòng Sales XNK

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
30000000 - 50000000 VND/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Agriculture

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Lương Quỳnh Trang

Email: tranglq@nicvn.com

Tel: 0243972763 (104)

Mobile: 0969393091


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Lương Quỳnh Trang
- Email: tranglq@nicvn.com
- Tel: 0243972763 (104)
- Mobile: 0969393091