Công Nhân Sản Xuất

NIC's Client
-
Job Description

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Phụ máy cuốn:
- Giúp việc cho dẫn máy chính trong việc chuẩn bị và bổ xung vật tư cho quá trình chạy máy, có nhiệm vụ kiểm tra vật tư, phụ liệu đầu vào, thay đổi biển hiệu và tiêu chuẩn sản phẩm trên máy theo kế hoạch sản xuất
- Giải quyết phế phẩm: Bẻ các điếu đôi, nhặt đầu lọc, tạp vật trong thùng điếu phế phẩm ..., vệ sinh máy móc thiết bị và mặt bằng trước, trong và sau ca sản xuất; cất, trả vật tư tồn.
- Các công việc khác khi được Quản đốc hoặc người được ủy quyền phân công

2. Phụ máy bao:
- Cấp vật tư máy bao, xe điếu thành phẩm và đưa xe khay đã đổ điếu về máy cuốn theo kế hoạch sản xuất.
- Chở thành phẩm máy bao được phân công ra vị trí quy định
- Hỗ trợ máy bao và vệ sinh mặt bằng máy được phân công.
- Cuối ca mang điếu phế phẩm, phế liệu, phế thải của 2 máy bao giao cho tổ vệ sinh
- Cấp mễ để thành phẩm từ khu vực để mễ của phân xưởng đến máy bao, dọn bục mễ, bìa (phế liệu, phế thải) trong ca sản xuất ra vị trí quy định.
- Làm các công việc khác khi được Quản đốc hoặc người được ủy quyền phân công

3. Đổ điếu máy bao:
- Đầu ca xem thông báo sản xuất
- Kiểm tra và xác nhận mác thuốc cũng như chất lượng điếu thuốc trước khi đổ điếu vào máy và ghi chép theo quy định
- Thường xuyên theo dõi bộ phận đưa điếu xuống khuôn bao, bảo đảm điếu xuống không gây ảnh hưởng tới hoạt động của thiết bị và chất lượng sản phẩm.
- Xử lý các bao phế phẩm và phối đều các điếu thu hồi vào máy.
- Cùng phụ máy phát hiện các lỗi của sản phẩm để thông báo cho dẫn máy biết.
- Vệ sinh máy móc, thiết bị và mặt bằng.
- Các công việc khác khi được Quản đốc hoặc người được ủy quyền phân công.

4. Cấp sợi:
- Vận hành hệ thống cấp sợi và việc phối trộn thực hiện đúng quy định;
- Nhặt kỹ tạp vật lẫn trong sợi, xử lý và phối đều theo tỷ lệ quy định
- Cuối ca thu hồi toàn bộ phiếu kiểm tra chất lượng sợi trong ca sản xuất nộp cho tổ trường hoặc người phụ trách (ghi rõ người đổ sợi, ngày, tháng)
- Thực hiện 2 lần trong ca (đầu ca và sau giờ cơm ca) việc rung túi bụi và thu gom bụi của hệ thống.
- Vệ sinh khu vực làm việc, phân loại và xếp vỏ thùng sợi, bục đựng sợi đúng nơi quy định.

THU NHẬP : 7,4 triệu/tháng (Lương cơ bản 4.800.000 + phụ cấp)
Thời gian làm việc: Theo ca.
"* Đối với làm việc theo ca dài:
- Ca ngày: 7h - 19h
- Ca đêm: 19h - 7h sáng hôm sau
* Đối với làm việc hành chính:
- Từ 8h đến 12h và từ 12h30 đến 16h30"

Địa điểm làm việc: KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

Job Requirements

- Required Number: 50

- Year Experience: Not required

- Minimum Career Level: Student

- Minimum Education Level: High School

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Công Nhân Sản Xuất

Experience Level
Student

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ha Noi

- Job Category: Other

- Benefits:

- Profile Consist: Hotline: 0868 526 286

Consultant

Triệu Văn Tâm

Email: tamtv@nicvn.com

Tel: 0868 526 286

Mobile: 0868 526 286


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Triệu Văn Tâm
- Email: tamtv@nicvn.com
- Tel: 0868 526 286
- Mobile: 0868 526 286