Search jobs

Find 1212 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21QuảnLý Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu kiêm Trợ Lý Ban TGĐVisimex JSCHa Noi25,000,000
22GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ - CHỦ ĐẦU TƯNIC's ClientHo Chi Minh60,000,000-70,000,000 VND
23Network Egineer RNO (2G/3G/4G/5G Technology)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
24International B2B Sales Manager Asia (Industrial)NIC's ClientHo Chi Minh3,500-4,000 USD
25Front Office Engineer (RAN & TRAN Network)NIC's ClientHa NoiNegotiable
26Network RF Engineer (Telecommunication 2G/3G/4G)NIC's ClientHa Noi15,000,000-25,000,000 VND
27Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thi Công Công TrìnhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
28Construction Project Sales Manger (Japanese Nationality)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
29Construction Project Sales Manger (Chinese Nationality)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
30Construction Project Sales Manger (Singaporean Nationality)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
31Trợ Lý Kế Toán Tổng Hợp (6 tháng)NIC's ClientHo Chi Minh17,000,000- VND
32Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ô TôNIC's ClientHa Noi10,000,000-20,000,000 VND
33Core Engineer (NOC)NIC's ClientHa Noi12,000,000-14,000,000 VND
34Transmission Engineer (Telecommunication - 2G, 3G, 4G)NIC's ClientHa Noi11,000,000-13,000,000 VND
35Automotive Technical TrainerNIC's ClientHo Chi Minh40,000,000-45,000,000 VND
36General Manager (Pharmaceutical)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
37COO (Chief Operating Officer- Food) - Hiệp Phước - Nhà BèNIC's ClientHo Chi Minh120,000,000
38CEO (Chief Executive Officer- Food) - Hiệp Phước - Nhà BèNIC's ClientHo Chi Minh120,000,000
39Senior Sales M&E (Electrical/Electronic) - Ho Chi MinhNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-35,000,000 VND
40Senior Sales M&E (Electrical/Electronic) - Hai Phong/ HanoiNIC's ClientHa Noi, Hai Phong20,000,000-35,000,000 VND