Search jobs

Find 20 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Gạch (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh40,000,000
2Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Thép (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh400,000,000-60,000,000 USD
3Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng SơnNIC's ClientHo Chi Minh40,000,000-60,000,000 VND
4Sales ManagerNIC's ClientHa Noi1,500-2,000 USD
5Trưởng phòng kinh doanhNIC's ClientHa Noi1,000-2,000 USD
6Nhân viên thiết kế cảnh quanNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Chief Sales & Market Survey OfficerNIC's ClientHa NoiNegotiable
8Sales representative (Lubricant)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Nhân viên kinh doanh (Tiếng Hàn)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Nhân viên kinh doanhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Quản lý thiết kế - xây dựngNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,800 USD
12Technical Customer Support in CeramicNIC's ClientHa NoiNegotiable
13Phó Giám Đốc Chi Nhánh – Nha Trang - VLXDNIC's ClientKhanh Hoa500-700 USD
14Phó Giám Đốc Chi Nhánh – Bình Thuận - VLXDNIC's ClientBinh Thuan500-700 USD
15Phó Giám Đốc Chi Nhánh – Cà MauNIC's ClientCa Mau500-700 USD
16Phó Giám Đốc Chi Nhánh – Đồng NaiNIC's ClientDong Nai500-700 USD
17Senior Sales RepresentativeNIC's Client1,000-1,500 USD
18Sales staff (Steel products)NIC's ClientHai Duong700-800 USD
19Technical Sales Assistant ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
20TEMPORARY CHIEF ACCOUNTANT (8 months)NIC's ClientHa Noi1,200-1,400 USD