Search jobs

Find 10 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa cho Facebook PageNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Sales Executive - Account Manager (Ads)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-20,000,000 VND
3Chuyên viên Tuyển dụng (Mảng Truyền Thông - Báo Chí)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-30,000,000 VND
4Content Marketing / Content Writer (Báo Điện Tử)NIC's ClientHo Chi Minh7,000,000-15,000,000 VND
5Trưởng nhóm Biên Tập (Báo Điện Tử)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Sales Representative (Internet Services)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Sales Manager ( Internet Services)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Web ProgrammerNIC's ClientHa Noi2,000-3,000 USD
9Advertising Operations CoordinatorNIC's ClientHa Noi300-600 USD
10Sales DirectorNIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD