Search jobs

Find 11 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ - CHỦ ĐẦU TƯNIC's ClientHo Chi Minh60,000,000-70,000,000 VND
2Warehouse Management System DeveloperNIC's ClientHa Noi1,500-3,000 USD
3Phó Giám Đốc Kinh DoanhNIC's ClientHa Noi15,000,000-30,000,000 VND
4Nhân Viên Thiết Kế Đồ HọaNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
5Trưởng Phòng Thiết Kế Kỹ ThuậtNIC's ClientHung Yen15,000,000-18,000,000 VND
6Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Xây Dựng, Nội/ Ngoại ThấtNIC's ClientHa Noi20,000,000-30,000,000 VND
7Chuyên viên kinh doanh ( Dự án)NIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND
8Design ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,500-1,800 USD
9Interior DirectorNIC's ClientHa Noi2,500-3,000 USD
10Senior Sales ExecutiveNIC's ClientHa Noi700-1,000 USD
11Architectural Team LeaderNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable