Search jobs

Find 40 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Network Egineer RNO (2G/3G/4G/5G Technology)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Front Office Engineer (RAN & TRAN Network)NIC's ClientHa NoiNegotiable
3Network RF Engineer (Telecommunication 2G/3G/4G)NIC's ClientHa Noi15,000,000-25,000,000 VND
4Core Engineer (NOC)NIC's ClientHa Noi12,000,000-14,000,000 VND
5Transmission Engineer (Telecommunication - 2G, 3G, 4G)NIC's ClientHa Noi11,000,000-13,000,000 VND
6Radio Network Services Engineer (2G/3G/4G/5G Technology)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Trưởng Nhóm Truyền Thông & Phát Triển Văn HóaNIC GROUPHa Noi15-20,000,000 VND
8Ericsson Tuyển gấp Lập trình viên (Python, Java)NIC's ClientHa Noi600-1,000 USD
9Ericsson Tuyển gấp Data center EngineerNIC's ClientHa Noi600-900 USD
10Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông (Fresher) – Hcm (Tân Bình)NIC's ClientHo Chi Minh8,000,000
1108 Field Service Operations (FSO) EngineerNIC's ClientHo Chi Minh, Ha NoiNegotiable
12Senior RF EngineerNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
13Front Office Engineer - Senior NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
14Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Nữ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp (Nữ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Giám Đốc Nhân Sự (Công Nghệ Thông Tin)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Telecommunication Project SupportNIC's ClientHa NoiNegotiable
18RF EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
19Business SupportNIC's ClientHa NoiNegotiable
20Nhân Viên Quản Lý Sản XuấtNIC's ClientHa Noi10,000,000-15,000,000 VND