Search jobs

Find 39 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Thư Ký Kế Toán (Tiếng Nhật & Tiếng Anh)NIC's ClientHo Chi Minh800- USD
2Trợ Lý Điều Hành Khối Hành ChínhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
3Trợ Lý Khối Quản Lý Dự ÁnNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
4Trợ Lý Khối Kế Toán – Tài ChínhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
5Trợ Lý Khối Kế Hoạch – Kinh DoanhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
6Trợ Lý Bộ Phận Bảo VệNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
7Giám Đốc Dự Án Bất Động Sản - HCMNIC's ClientHo Chi Minh25,000,000-30,000,000 VND
8Sales Manager (Real Estate)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,200 USD
9Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cấp 1(Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh4,000-6,000 USD
10Phó Giám Đốc Phát Triển (BĐS)NIC's ClientHo Chi Minh50,000,000-90,000,000 VND
11Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh4,000-6,000 USD
12Phó Giám Đốc Khối Đầu Tư (BĐS)NIC's ClientHo Chi Minh2,300-4,000 USD
13Quản Lý Dự Án - Xây DựngNIC's ClientHo Chi Minh2,000-2,500 USD
14Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính (Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
15Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Bất Động Sản) – HCMNIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
16Tổng Giám Đốc (Bất Động Sản) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
17Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây DựngNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Giám Đốc Chi Nhánh (Bđs) - HcmNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19Recruitment Executive (10tr – 12tr)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-12,000,000 VND
20Giám Đốc Điều Hành (CEO/ Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable