Search jobs

Find 51 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Senior Sales Manager (Home Appliance)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Kế Toán Kiêm Hành Chính (Tiếng Nhật & Tiếng Anh)NIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
3Trợ Lý Kế Toán Tổng Hợp (6 tháng)NIC's ClientHo Chi Minh17,000,000- VND
4Phó Phòng Kinh Doanh Sỉ (Thiết Bị Văn Phòng)NIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-40,000,000 VND
5Sales Manager (Office Equipment)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Nhân Viên Kế Toán (Accountant) - 8 ThángNIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-12,000,000 VND
7Nhân Viên Kinh Doanh -Lò Hơi (Q9)NIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-10,000,000 USD
8Trưởng Phòng Kinh Doanh Lò Hơi (Q9)NIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
9Planning and Development Director (Retail)NIC's ClientHo Chi Minh7,000-8,000 USD
10Sales Director (Retail) – Construction MaterialsNIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
11Giám Đốc Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh (Hạt nêm) Chi Nhánh...NIC's ClientDong Nai3,000-4,000 USD
12Marketing Manager (FMCG)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
13Sale Khu Vực (ASM -TPHCM) - Thảo Dược - 10 -12tr + BonusNIC's ClientHo Chi Minh10,000,000
14Trợ Lý Chiến Lược Tổng Giám Đốc (Tài Chính) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
15Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành (D/v Giao Thông Vận Tải)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-5,000 USD
16Lễ Tân Hành Chính – HCM – Q1NIC GROUPHo Chi Minh7,000,000-8,000,000 VND
17Trưởng Phòng Kinh Doanh Máy Lạnh - HCMNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-40,000,000 VND
18Phó Phòng Kỹ Thuật Lò Hơi – HCM (dịch vụ)NIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
19Giám Đốc Nhân Sự - HCM – Q5NIC's ClientHo Chi Minh30,000,000-40,000,000 VND
20Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD