Search jobs

Find 51 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trưởng phòng Sales XNKVisimex JSCHo Chi Minh30,000,000-50,000,000 VND
2Trợ lý Tổng Giám ĐốcVisimex JSCHa Noi1,800-2,200 USD
3Sales Export Junior (Agricultural Product)Visimex JSCHa Noi8,000,000-10,000,000 VND
4Trưởng Nhóm Quản Lý & Phát Triển Vùng Trồng Điều Organic...Visimex JSCBinh Phuoc15,000,000-20,000,000 VND
5Trưởng Nhóm Quản Lý & Phát Triển Vùng Trồng Nông Sản (Gia...Visimex JSCGia Lai15,000,000-18,000,000 VND
6QuảnLý Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu kiêm Trợ Lý Ban TGĐVisimex JSCHa Noi25,000,000
7Nhân Viên Quản Lý Vùng Trồng Organic (Đạ Huai - Đa Teh -...Visimex JSCLam Dong8,000,000
8Tổ Trưởng Tổ Thú YNIC's ClientBinh Duong30,000,000-40,000,000 VND
9Trưởng Quản Lý Trại Bò - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong50,000,000-60,000,000 VND
10Quản Lý Sản Xuất Hạt Điều (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong12,000,000-18,000,000 VND
11Chuyên Viên Quản Lý Vùng Trồng Organic - Bình PhướcVisimex JSCBinh PhuocNegotiable
12Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu & Thu Mua Nông Sản -...Visimex JSCBinh Dinh10,000,000-15,000,000 VND
13Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập KhẩuVisimex JSCHo Chi Minh-15,000,000 VND
14Nhân Viên Quản Lý Vùng Trồng Organic - Gia LaiVisimex JSCGia Lai8,000,000-10,000,000 VND
15Sales Export Executive (Agricultural Product - Expat)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
16Sales Import - Export (Cashew Nuts)Visimex JSCHo Chi Minh1,000-1,500 USD
17Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Hạt Điều)Visimex JSCHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND
18Kế Toán Sản Xuất (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
19Quản Lý Sản Xuất (Điều - Qui Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
20Nhân Viên Thu Mua (Nông Sản - Bắc Tân Uyên - Bình Dương)NIC's ClientBinh DuongNegotiable