Search jobs

Find 16 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Sát Bán Hàng Miền Tây - Kênh OTCNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Miền Đông - Kênh OTCNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
3Giám Đốc Kinh Doanh (Thiết Bị Y Tế)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
4Trưởng Phòng Nhân Sự (Ngành: Dịch Vụ Nha Khoa)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
5Training Manager (Ngành: Dịch Vụ Nha Khoa)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Sales ManagerNIC's ClientHa NoiNegotiable
7Marketing ManagerNIC's ClientHa NoiNegotiable
8Kế Toán Trưởng (NGO)NIC's ClientHa Noi1,000-1,500 USD
9Trưởng phòng kinh doanh (Mỹ phẩm)NIC's ClientHo Chi Minh900-1,000 USD
10Điều Dưỡng Trưởng Phụ Trách Xét NghiệmNIC's ClientHa Noi10,000,000-20,000,000 VND
11HR SupervisorNIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
12Sales ManagerNIC's ClientHo Chi Minh750-1,000 USD
13Assistant Branch ManagerNIC's ClientHa Noi800-1,000 USD
14Branch ManagerNIC's ClientHa Noi1,200-1,500 USD
15Associate Branch ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Branch ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable