Search jobs

Find 12 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám đốc Sản Xuất (Tư Vấn và Thi Công Thiết Kế Gian hàng,...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Trưởng Phòng Mua Hàng Nội Thất (Tiếng Hoa)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,500 USD
3Giám Đốc Kinh Doanh Thiết Bị Bếp & Tủ MátNIC's ClientHa Noi1,000-1,500 USD
4Sales ExecutiveNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
5Senior Product EngineerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Category SupervisorNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Product Trainer - ConsultantNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Business DeveloperNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Demand Planning - Purchasing ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Marketing ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
11Area Sales ManagerNIC's ClientHa NoiNegotiable
12QC ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,500-1,700 USD