Search jobs

Find 6 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Social Media Manager (Chương trình Truyền Hình)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-20,000,000 VND
2Biên Tập Viên (Báo Điện Tử)NIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
3Giám Đốc Kinh DoanhNIC's ClientHa NoiNegotiable
4HR ManagerNIC's ClientHo Chi Minh600-1,000 USD
5International Trade SpecialistNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Recruitment & Training ManagerNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable