Search jobs

Find 6 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị An Ninh - Vũng TàuNIC's ClientBa Ria-VT7,000,000-15,000,000 VND
2Đại Diện Bán HàngNIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
3Chuyên Viên Kỹ Thuật Phần Cứng CAD/CAMNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
4Giám Đốc Nhà MáyNIC's ClientBa Ria-VT800-1,000 USD
5Planning and Production ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,500 USD
6Social Compliance SupervisorNIC's ClientDong Nai1,000-1,200 USD